Ukinitev sprejema za stranke

Spoštovani, Za preprečevanje okužbe s koronavirusom ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje  smo se odločili tudi v našem podjetju sprejeti določene preventivne ukrepe. Zaradi preventivnih ukrepov pri preprečevanju okužbe s koronavirusom bomo od...

OBJAVLJEN JE NOV RAZPIS EKO SKLADA

Obveščamo vas, da se je z dnem 31.5.2019 odprt nov javni poziv EKO sklada z oznako 67SUB-OBP019 (Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe) in hkrati nadomestil javni...

Dopolnjen cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

VODOVODI IN KANALIZACIJA d.d. Spoštovani odjemalci, z  junijem 2018 smo pričeli z obračunom subvencij za  cene omrežnin gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica Subvencionirana cena omrežnine...