Dopolnjen cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja

VODOVODI IN KANALIZACIJA d.d. Spoštovani odjemalci, z  junijem 2018 smo pričeli z obračunom subvencij za  cene omrežnin gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica Subvencionirana cena omrežnine...