VODOVODI IN KANALIZACIJA d.d.

Spoštovani odjemalci,

z  junijem 2018 smo pričeli z obračunom subvencij za  cene omrežnin gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Subvencionirana cena omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v višini 10% veljavne cene za odvajanje odpadne vode in 50% veljavne cene za čiščenje odpadnih vod.

Dopolnjen Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja je objavljen na naši spletni strani https://www.vik-ng.si/za-uporabnike/ceniki .