Obveščamo vas, da se je z dnem 31.5.2019 odprt nov javni poziv EKO sklada z oznako 67SUB-OBP019 (Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe) in hkrati nadomestil javni poziv 41SUB-OBP016.

Glavne novosti oziroma poudarki novega razpisa so sledeči:

– za izvedbo katerega koli ukrepa (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) je potrebno obvezno izdelanti projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

– pri izvedbi mora biti obvezno zagotovljen strokovni nadzor (PZI in nadzor se upoštevata kot upravičen strošek naložbe in se tako zanju pridobi subvencija),

– dodajata se dva nova ukrepa in sicer toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija)odpadnega zraka kot skupna naložba v stavbi,

– subvencije se bodo dodeljevale še za nekoliko mlajše stavbe, in sicer za stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 (prej pred 1. 1. 2003),

– spodbude so namenjene fizičnim in vsem pravnim osebam zasebnega prava.

Povezava do javnega poziva z razpisno dokumentacijo:

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=171